Strona w przygotowaniu...


VSL Polska Sp. z o.o.
Ul Chłodna 48/199
00-872 Warszawa
Tel: +48 22 849 22 09
Fax: +48 22 849 02 23
e-mail:
biuro@vsl.com.plMaciej Targowski
Managing Director
e-mail: m.targowski@vsl.com.pl

Andrzej Kandybowicz
Kierownik Produkcji
e- mail: a.kandybowicz@vsl.com.pl

Lucjan Talma
Marketing Manager
e- mail: l.talma@vsl.com.pl

Anna Andrzejewska
Accountancy
e- mail: a.andrzejewska@vsl.com.pl

Dagmara Ilnicka-Mogenot
Office Manager, Logistic
e- mail: d.ilnicka-mogenot@vsl.com.pl
Dane rejestrowe Spółki

Zarząd:
Jean-Yves Mondon – Prezes Zarządu
Christophe Petrel – Członek Zarządu
Sąd dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000242695
Numer NIP 5213358047
Numer REGON 140234318
Kapitał założycielski: 420.000 złotych